Logo - Oceanarium

Edukacja

Informacja dla nauczycieli

Wizyta w Oceanarium stanowi nieocenioną merytorycznie alternatywę dla lekcji bologii czy przyrody na żywo, przede wszystkim dla uczniów, ale także nauczycieli.

Okazy tworzące naszą wystawę są nie tylko zywymi ambasadorami ogromnej bioróżnorodności świata istot żywych, ale także obrazują relacje międzygatunkowe, wewnątrzgatunkowe czy wzajemne zależności między organizmami wodnymi a ich ekologiczną niszą. Ponadto uczniowie mają okazdję zaobserwować "in vivo" wiele unikalnych gatunkowo cech morfologicznych, zachowań pokarmowych czy rozrodczych. Piękno podziwianej natury przeplata się tutaj również z aspektami ochrony środowiska - inspiruje do szczególnej dbałośi o urok i różnorodność przyrody.

Współpraca z naukowcami z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W ostatnim czasie podjęliśmy współpracę z naukowcami z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie gdzie powstał nowy kierunek Ichtiologia i Akwakultura. Wspólnie zaczęliśmy badania nad rozrodem i inkubacją ryb, które znajdują się w naszych zbiorach. Dzięki tego typu badaniom, możliwe będzie poznanie, a w zasadzie podpatrzenie tego co możliwe było do zobaczenia jedynie w naturalnych warunkach. Wyniki badań będą publikowane przez naukowców, a wszelkie ciekawostki z życia przedstawiane będą podczas prezentacji w naszym obiekcie – bo oprócz stałej ekspozycji prowadzimy również cykliczne wykłady na które jako prowadzących zapraszamy wykładowców akademickich.
Właśnie szalejąca epidemia przerwała nam zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieliśmy zaplanowany cykl warsztatów dla młodzieży szkolnej, a także osób związanych z turystyką regionu.
W przyszłym semestrze w naszym obiekcie będziemy gościć studentów kierunku Ichtiologia i Akwakultura z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus.

ADRES

Ul. Bohaterów Warszawy 16B
72-500 Międzyzdroje

E-MAIL

biuro@oceanarium.com.pl