Logo - Oceanarium

Edukacja

Informacja dla nauczycieli

Wizyta w Oceanarium stanowi nieocenioną merytorycznie alternatywę dla lekcji bologii czy przyrody na żywo, przede wszystkim dla uczniów, ale także nauczycieli.

Okazy tworzące naszą wystawę są nie tylko zywymi ambasadorami ogromnej bioróżnorodności świata istot żywych, ale także obrazują relacje międzygatunkowe, wewnątrzgatunkowe czy wzajemne zależności między organizmami wodnymi a ich ekologiczną niszą. Ponadto uczniowie mają okazdję zaobserwować "in vivo" wiele unikalnych gatunkowo cech morfologicznych, zachowań pokarmowych czy rozrodczych. Piękno podziwianej natury przeplata się tutaj również z aspektami ochrony środowiska - inspiruje do szczególnej dbałośi o urok i różnorodność przyrody.

Warsztaty pt. "Młody Akwarysta"

Uczniowie szkół będą mogli poznać tajniki opieki nad zwierzętami morskimi, proces przygotowywania odpowiednich parametrów wody jak i uczestniczyć w karmieniu ryb.

Warsztaty Plastyczne

Współpraca z naukowcami z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W ostatnim czasie podjęliśmy współpracę z naukowcami z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie gdzie powstał nowy kierunek Ichtiologia i Akwakultura. Wspólnie zaczęliśmy badania nad rozrodem i inkubacją ryb, które znajdują się w naszych zbiorach. Dzięki tego typu badaniom, możliwe będzie poznanie, a w zasadzie podpatrzenie tego co możliwe było do zobaczenia jedynie w naturalnych warunkach. Wyniki badań będą publikowane przez naukowców, a wszelkie ciekawostki z życia przedstawiane będą podczas prezentacji w naszym obiekcie – bo oprócz stałej ekspozycji prowadzimy również cykliczne wykłady na które jako prowadzących zapraszamy wykładowców akademickich.
Właśnie szalejąca epidemia przerwała nam zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieliśmy zaplanowany cykl warsztatów dla młodzieży szkolnej, a także osób związanych z turystyką regionu.
W przyszłym semestrze w naszym obiekcie będziemy gościć studentów kierunku Ichtiologia i Akwakultura z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus.

Cennik Grupowy

Grupy poniżej 25 osób

Bilet normalny - 45zł

Bilet ulgowy - 35zł

(dzieci od 2 roku zycia do 18 lat, emeryci i renciści)

Opcje dodatkowe:

  • Przewodnik, który oprowdza i opowiada o naszych podopiecznych - 50zł/grupa
  • Warsztaty pt. "Mały Akwarysta", na których dzieci ucza się zakładać akwarium - 7zł/os.
  • Warsztaty plastyczne - 7zł/os.

Grupy powyżej 25 osób

Bilet normalny - 35zł

Bilet ulgowy - 35zł

Jeden opiekun na 10 dzieci - Bezpłatnie

Opcje dodatkowe:

  • Przewodnik, który oprowdza i opowiada o naszych podopiecznych - 50zł/grupa
  • Warsztaty pt. "Mały Akwarysta", na których dzieci ucza się zakładać akwarium - 7zł/os.
  • Warsztaty plastyczne - 7zł/os.

ADRES

Ul. Bohaterów Warszawy 16B
72-500 Międzyzdroje

E-MAIL

biuro@oceanarium.com.pl